2.měsíc

1.dávka: DTPa-HBV-IPV/Hib - Hexavakcína - povinné očkování

 3.měsíc

2.dávka: DTPa-HBV-IPV/Hib - Hexavakcína - povinné očkování

1.dávka: Pneumokoková konjugovaná vakcína - doporučené očkování 

 4.měsíc

3.dávka: DTPa-HBV-IPV/Hib - Hexavakcína -povinné očkování

2.dávka: Pneumokoková konjugována vakcína - doporučené očkování 

 5.měsíc 3.dávka: Pneumokoková konjugována vakcína - doporučené očkování 
 11.-15.měsíců

Přeočkování: DTPa-HBV-IPV/Hib - Hexavakcína - povinné očkování

přeočkování: Pneumokoková konjugována vakcína - doporučené očkování

 15.měsíc MMR - Spalničky, příušnice a zarděnky - 1.dávka
 21.-25.měsíc MMR - Spalničky, příušnice a zarděnky - 2.dávka
 5.-6.rok DTP(a) - Záškrt, tetanus a dávivý kašel (přeočkování) - Infanrix
 10.-11.rok DTP-Polio Záškrt, tetanus, dávivý kašel,dětská obrna ( přeočkování proti tetanu až ve 25 letech, dále po 10 - 15. letech)
 12.-13.rok HBV - žloutenka typu B / u neočkovaných v novorozencekém věku/
 14.-15.rok

TE - Tetanus / u neočkovaných v 10 letech/

(přeočkování dále vždy po 10 - 15 letech)


             AKTUÁLNĚ

          Od 21.10. 2021

         změna ordinace

      na původní ordinační

                  režim